Add Kenmerken

Om duidelijk te krijgen wat ADD kenmerken zijn, leggen we hier eerst uit wat ADD precies is.

add kenmerken

Wat is ADD

Wat is ADD eigenlijk? ADD is tegenwoordig een veelgehoorde term. Lees hieronder over de kenmerken die voorkomen. ADD staat voor Attention Defict Disorder oftewel Aandachts-tekort Stoornis. ADD wordt in de volksmond wel eens getypeerd als haar bekendere broer ADHD, maar dan zonder de ‘H’, de ‘Hyperactivity’. Daar mensen met ADHD nog weleens druk en bewegelijk kunnen zijn, zijn mensen met ADD vaker alleen druk in hun hoofd, in hun gedachten.

Door deze stormvloed aan gedachten lukt het mensen met ADD meestal niet om hun aandacht op één enkel onderwerp te houden. De aandacht is snel afgeleid omdat zich vlot andere gedachten voordoen. Doordat mensen met ADD zo snel zijn afgeleid ervaren zij problemen met concentreren wat weer kan leiden tot bijvoorbeeld achterstand op school of niet gefocust aan het werk kunnen. Dit zijn vaak de ADD kenmerken waar men tegen aanloopt.

Een veel voorkomende tegenstelling bij ADD is de ‘hyperfocus’. Wanneer mensen met ADD met iets bezig zijn waar zij grote interresse of affectie voor hebben, kunnen zij hier helemaal in opgaan. Het lijkt dan of er niets anders om hen heen meer gebeurd en zij zijn dan helemaal ingezoomd, gefocust op datgeen waar zij mee bezig zijn. Zij ervaren dan grote passie bij hetgeen zij doen / leuk vinden.

ADD Kenmerken

Om te verduidelijken wat ADD nu precies inhoudt en hoe ADD te herkennen is zijn hieronder de meest voorkomende kenmerken van ADD opgesomd.

 • Gevoeligheid, emotioneel. Sterke wisselingen hierin.
 • Choatisch, slordig, ongestructureerd, vergeetachtig.
 • Graag terugtrekken, op zichzelf zijn.
 • Weinig vrienden maar wel sociaalvaardig en sociaal betrokken
 • Graag terugtrekken, op zichzelf zijn.
 • Snel afgeleid zijn, concentratieproblemen.
 • Veel gedachten hebben, ruimdenkend zijn.
 • Creatief maar perfectionistisch
 • Verslavingsgevoeligheid
 • Afdwalen in gedachten, afwezig zijn.
 • Onverwachte situaties overvallen / overkomen je.
 • Hyperfocus, sterk geconcentreerd zijn op één bezigheid / onderwerp

Deze kenmerken kunnen bij ieder persoon verschillend in heftigheid en frequentie zijn.

Er zijn veel boeken over ADD geschreven.